გადახდის პირობები

  1. გადახდა ნაღდი ანგარიშსწორებით

თბილისში და თბილისის შემოგარენში შესაძლებელია გადახდა კურიერთან ადგილზე ნაღდი ანგარიშსწორებით. ასევე თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ადგილზე მოწოდებულ საქონელზე.

 

  2. გადახდა საბანკო ბარათით.

საქონლის ღირებულების გადახდა შეგიძლიათ საბანკო ბარათის მეშვეობით ინტერნეტ მაღაზია http://olympicshop.ge გადახდის ოპერაცია ხორციელდება ლიბერთი ბანკის გადასახადი რაბის დაცულ არხზე, ამიტომ ჩვენი მაღაზიის საქონელზე ანგარიშსწორება ყოველთვის უსაფრთხოა! ჩვენი მაღაზია არ იღებს და არ ინახავს თქვენი საბანკო ბარათის მონაცემებს. მონაცემების შემოტანა და დამუშავება ხდება საგადასახადო სისტემის საიტზე!

კონფიდენციალური პირობები (https://www.pay.ge/Cnt/privacy)
გადახდაზე მიიღება ბარათი VISA, MasterCard.
შეკვეთის მაქსიმალური ღირებულება გადახდისას შეადგენს 2000$.

მოგახსენებთ, რომ შეკვეთის მიღება ხორციელდება უშუალოდ საბანკო ბარათის მფლობელისაგან, რომლის გამოყენებითაც იქნა შეკვეთის გადახდა. იმ შემთხვევაში თუ საქონლის მიღება ხორციელდება სხვა პირის მიერ: მიმღები ვალდებულია წარმოადგინოს მინდობილობა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთი, ასევე მოაწეროს ხელი შეკვეთის თანმხლებ საბუთებზე (ქვითარი, სატრანსპორტო ზედნადები, ანკეტა ფასდაკლების ბარათის მიღებაზე), მინდობილობის ასლი გაცემული საბანკო ბარათის მფლობელისაგან რის გამოყენებითაც იყო გადახდილი საქონლის ღირებულება, რწმუნებულზე გადაეცემა კურიერს საქონლის მიღებისას.

პირადობის დამადასტურებელ საბუთად ითვლება
საქართველოს მოქალაქეებისათვის: 
- საქართველოს მოქალაქის პასპორტი; 
- საქართველოს მოქალაქეობის პირადობის მოწმობა.

საზღვარგარეთის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არ მქონე პირთათვის: 
- საბუთი რის საფუძველზეც იყო გაფორმებული საბანკო ბარათი(გადამხდელისთვის); 
- საზღვარგარეთის მოქალაქის ეროვნული პასპორტი; 
- საზღვარგარეთის მოქალაქეობის დიპლომატიური პასპორტი; 
- მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის, საქართველოში დროებითი ცხოვრების ნებართვა; 
- საბუთი, საქართველოში რა სახის ცხოვრების უფლება აქვს მოქალაქეობის არმქონე პირს; 
- სამიგრაციო ბარათზე ნაჩვენები, რის საფუძველზე შემოვიდა პირი საქართველოს ტერიტორიაზე; 
- ლტოლვილის საბუთი ან მოწმობა საქართველოს ტერიტორიაზე ლტოლვილად ცნობის შუამავლობის განხილვაზე.

  • Товар 4
  • Товар 1
  • Товар 2
  • Товар 3
  • Товар 6
  • Товар 5
Official Store \ Georgian National Olympic Committee © 2024