რეკვიზიტები

ანგარიშის დასახელება(მიმღები): შპს ემ—ემ—ჯი ჯორჯია
ანგარიშის ნომერი GE19LB0113134242072000
ანგარიშის ვალუტა ლარი

მიმღები ბანკის დასახელება: სს ლიბერტი ბანკი
მიმღები ბანკის SWIFT კოდი: LBRTGE22

  • Товар 4
  • Товар 1
  • Товар 2
  • Товар 3
  • Товар 6
  • Товар 5
Official Store \ Georgian National Olympic Committee © 2024